Ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarındaki mağdurların hukuk (ceza, tazminat hukuku, sigorta,  emsal yargıtay kararları, sözlük, dilekçe taslakları) ,engelli hakları ve psikoloji alanında uzman video anlatımlarıyla haklarını öğrenmelerini sağlayacak dijital bir platform projesidir.

7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinde İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesinden Proje desteği vermiştir.

Bu destek sonucunda proje kapsamında

• Ölümlü / yaralanmalı kazalardaki mağdur hakları ile ilgili gerekli tüm bilgiler uzmanlarca kategorilere ayrılarak içerikler hazırlandı.

• Hukuk: Ceza Hukuku, Tazminat ve Sigorta olmak üç bölüme ayrıldı. Bu doğrultuda,

-Projedeki hukukçular ve Bilgi Üniversitesi Pro Bono Hukuk Ağındaki gönüllü avukatlar tarafından içerikler hazırlandı.
-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan içerik kontrol edildi.

- Gönüllü avukatlar ve Yeditepe Üniversitesinin akademisyenleriyle uzman videoları çekildi.

Hukuki Bilgilendirme:

 -Son 5 yılın emsal Yargıtay kararları
-Sık kullanılan hukuki terimler için bir sözlük
-Konu ile ilgili dilekçe taslakları
 -Barolar listesi ve kanunlar web sitesine eklendi.

• Engelli Hakları: 

-Projenin sosyal hizmet uzmanı tarafından engelli hakları için ulusal mevzuat içeriği oluşturuldu.

-Gönüllü sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından içerikler kontrol edildi ve  uzman videoları çekildi.

• Psikoloji: Trafik kazaları sonucu yaşanan travma süreciyle ilgili

-Travma Çalışmaları Derneği tarafından psikoloji içeriği oluşturuldu.
-Gönüllü travma psikologları ile uzman video çekildi.

• Kullanımı kolay internet sitesi oluşturuldu: www.trafiktehaklarim.org

• Forum: Mağdurların gönüllü uzmanlara soru sorabileceği, kendi içlerinde de  bilgi alışverişi yapabileceği forum sayfası açıldı.

Haberdar Olmak için