Ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarındaki mağdurların hukuk (ceza, tazminat hukuku, sigorta,  emsal yargıtay kararları, sözlük, dilekçe taslakları) ,engelli hakları ve psikoloji alanında uzman video anlatımlarıyla haklarını öğrenmelerini sağlayacak dijital bir platform projesidir.

7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinde İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesinden Proje desteği vermiştir.

Bu destek sonucunda proje kapsamında

• Ölümlü / yaralanmalı kazalardaki mağdur hakları ile ilgili gerekli tüm bilgiler uzmanlarca kategorilere ayrılarak içerikler hazırlandı.

• Hukuk: Ceza Hukuku, Tazminat ve Sigorta olmak üç bölüme ayrıldı. Bu doğrultuda,

-Projedeki hukukçular ve Bilgi Üniversitesi Pro Bono Hukuk Ağındaki gönüllü avukatlar tarafından içerikler hazırlandı.
-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan içerik kontrol edildi.

- Gönüllü avukatlar ve Yeditepe Üniversitesinin akademisyenleriyle uzman videoları çekildi.

Hukuki Bilgilendirme:

 -Son 5 yılın emsal Yargıtay kararları
-Sık kullanılan hukuki terimler için bir sözlük
-Konu ile ilgili dilekçe taslakları
 -Barolar listesi ve kanunlar web sitesine eklendi.

• Engelli Hakları: 

-Projenin sosyal hizmet uzmanı tarafından engelli hakları için ulusal mevzuat içeriği oluşturuldu.

-Gönüllü sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından içerikler kontrol edildi ve  uzman videoları çekildi.

• Psikoloji: Trafik kazaları sonucu yaşanan travma süreciyle ilgili

-Travma Çalışmaları Derneği tarafından psikoloji içeriği oluşturuldu.
-Gönüllü travma psikologları ile uzman video çekildi.

• Kullanımı kolay internet sitesi oluşturuldu: www.trafiktehaklarim.org

• Forum: Mağdurların gönüllü uzmanlara soru sorabileceği, kendi içlerinde de  bilgi alışverişi yapabileceği forum sayfası açıldı.

 

 

We as the “Trafikte Haklarım Derneği (My Rights in Road Traffic Association)” listened to many traffic victims asked for the opinion of many experts and authorities and developed the “My Rights in Road Traffic Platform” project, to provide this roadmap to the traffic victims. This is a digital platform project that will enable victims of fatalities / injuries in traffic accidents to learn their rights through law (penalty, law of damages, insurance, precedent of supreme court's decisions, dictionary, petition drafts), 110 expert video on disability rights and psychology. 5,000 Euro from EU Civil Think Activist Program and 105,000 TL Project Support from Department of Associations of the Ministry of Interior are taken.

With these supports our activities since June 2015;

All necessary information related to victim rights in fatalities / injuries were categorized and prepared by experts.

Law: Criminal Law, Compensation and Insurance divided into three sections.    

  1. Criminal Law: 29 topics, 160 questions and answers, 86 minutes 33 expert video.
  2. Compensation: 28 topics, 136 questions and answers, 28 expert videos in total 82 minutes.
  3. Insurance: 10 topics, 43 questions and answers, 5 expert videos in total 15 minutes

Legal Information: Professional Supreme Court decisions, A dictionary for frequently used legal terms, Petition drafts on the topic, Bars list and laws are added to the website

Disability Rights: The content of national legislation for the rights of the disabled was created. - 24 subjects, 101 questions and answers, 29 expert videos in total 57 minutes were prepared.

Psychology: Traumatic process will be discussed with volunteering trauma psychologists. 28 questions and answers related to the trauma process as a result of traffic accidents, 15 expert videos of 50 psychologists and 7 psychologists and psychiatrists. 110 expert videos on our easy-to-use website and Youtube channel are added to www.trafiktehaklarim.org.
A monthly subscription fee of $ 10,000 was issued to Google NGOs and expert videos viewed thousands of times.

 

Haberdar Olmak için