KAPAT

Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu

Engellilerin, ülkemizde engellilere tanınan haklardan faydalanabilmesi için alınan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü bir hastaneden %40 ve üstü özür oranı bulunan rapora ‘Engelli Raporu’ denir.

Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler

Engellinin adı soyadı, 15 yaşından itibaren fotoğraf, engelli ibaresi, engel derecesi, engel grubu, alanında uzman doktorların imzası

Engelli sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi

Engelli sağlık kurulu raporunda raporun geçerlilik süresi belirtilmiş ise belirtilen süre kadar rapor geçerlidir. Eğer raporun sürekli olduğu belirtilmiş ise rapor süresiz geçerlidir.

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nasıl gerçekleştirilebilir?

Engelli sağlık kurulu raporuna engelli, engelli velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürülüğünce, rapor alacak kişi, farklı bir rapor vermeye yetkili en yakın hastaneye gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Raporların farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurlunca verilen kararı kesindir.

KAYNAK : İSEM