KAPAT

Engellilerde Emeklilik

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak çalışacak engellilerin; engel oranına, çalışılan süreye ve ödenen primlere göre isteğe bağlı erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 5510 sayılı kanun ile bağımsız çalışan engelliler için isteğe bağlı erken emeklilik hakkı getirilmiştir.

Engelli Çocuğu Olan Annenin Emekliliği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların(çalışan) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erken emeklilik hakkı bulunmaktadır.

Malülen Emeklilik

5510 Sayılı Kanunun 25’ci Maddesi’ne Göre;

- 10 yıllık sigortalılık süresinin olması,

- 1800 gün prim ödenmiş olması,

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalılar için ise, sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması,

- Malüllüğün sigortalı işe girdikten sonra başlamış olması,

- Çalışma gücünün %60’nı kaybettiği Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malül sayılır.

KAYNAK : İSEM