KAPAT

Evde Bakım Ücreti

Evde Bakım Ücretini Kimler Alabilir? Başvuru Süreci

Ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporunun sonuç bölümündeki ağır ibaresi “evet” yazılarak belgelendiren kişilerin yakınları şu şartlarla evde bakım ücreti alabilir. Engelli başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda olmalı. Ayrıca engelliye bakacak yakını onun için günde en az 8 saat ayırmalı.

Evde bakım ücreti başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım ücreti almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine başvurmak gerekir.

Evde Bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

T.C. kimlik numarası beyanı, engelli sağlık kurulu raporu, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişileri gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, engellinin vasisi var ise vesayet ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, anne babanın boşanmış olması halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.

Ailede birden fazla bakıma muhtaç engelli varsa her biri için evde bakım ücreti alabilir miyim?

Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisinin altında ise ailede bakıma muhtaç her engelli için ayrı ayrı evde bakım ücreti alınabilir. Fakat mevcut düzenlemede bir bakıcı akrabanın, aynı anda, en fazla iki engelliye bakabileceği hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ailede ikiden fazla bakıma muhtaç engelli varsa, yani üçüncü ve dördüncü engelliler için ikinci bir bakıcı tayin edilir ve bakım ücreti bu ikinci bakıcıya ödenir.

Kimler bakıcı olabilir?

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, anne ve babası ile bunların anne ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarını eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri bakıcı olabilir. Burada belirtildiği gibi, yasaya göre, bakıma muhtaç engellinin birinci, ikinci ve üçüncü dereceden akrabaları bakıcı olabilir.

Evde bakım ücreti alan ya da bakıma muhtaç kimsenin çalışması bakım aylığı almaya engel midir?

Evde bakım ücreti alan ya da bakıma muhtaç kişinin çalışması eğer kişi başına düşen geliri olan asgari ücretin üçte ikisini geçmiyorsa bakım aylığı almaya engel değildir.

Evde bakım ücreti hangi durumlarda kesilir?

Bakıma muhtaç engellinin ölünü, engellinin sağlık kurulu raporunun değişmesi sonucu ağır ibaresine hayır yazılmasıyla ağır engelli olmadığının anlaşılması, adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi , kişi başına düşen gelir olan asgari ücretin üçte ikisini geçmiyorsa bakım aylığı almaya engel değildir.

KAYNAK : İSEM