KAPAT

TAZMİNAT DAVASI

Tazminat Davası Tarafları? Kimler Açabilir?

Tazminat davasının tarafları kimlerdir?

Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında kimler tazminat davası açabilir?

Yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında kime veya kimlere karşı tazminat davası açılabilir?

Olayın özelliğine göre davaya dâhil edilecek kurumlar nelerdir?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı –Dündar Sır Hukuk Bürosu

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB ) Nedir ve Hangi Hallerde Bu Kuruma Başvurulur?

Güvence Hesabı Nedir ve Hangi Hallerde Bu Kuruma Başvuru Yapılabilir?

Adli Yardım

Adli Yardım Nedir ?

Adli yardımdan kimler yararlanabilir ?

Tüm davalarda adli yardım alabilir miyim?

Ceza davalarında adli yardımdan faydalanabilir miyim?

Adli Yardım için ne yapmalıyım?

Avukat ataması için adli yardımdan nasıl yararlanabilirim ?

Baro Nedir?

Baro Nerededir?

Adli yardım avukatı benden ücret almadığı için davamı ihmal eder mi?

Ödemediğim dava harç ve giderleri daha sonra benden alınacak mı?

Adli yardım bürolarına başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Barodan avukat atama süreci nasıl işlemektedir?

Harç ödeyemeyecek durumda iseniz ne olur?

Kaynak: hukukiyardim.gov.tr

Yargılama Giderleri Nelerdir?

Harç nedir?

Maktu harç nedir?

Nispi harç nedir?

Gider Avansı nedir?

Dava harçları neye göre hesaplanır?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı –Dündar Sır Hukuk Bürosu

Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Türleri Nelerdir?

Maddi tazminat ve manevi tazminat nedir?

Yaralanma halinde hangi tür tazminat kalemleri gündeme gelir?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı –Dündar Sır Hukuk Bürosu

Geçici İş Görememezlik ? Kazanç Kaybı Nedir?

Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik nedir?

Doğrudan tedavi giderlerinin neleri kapsar?

Dolaylı tedavi giderleri neleri kapsar?

Kazanç kaybı nedir?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Ölüm Halinde Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destek sadece ekonomik gelir midir?

Tazminattan indirilecek kalemler nelerdir?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Sigorta Tahkim Komisyon’u (“Komisyon”) Nedir?

Komisyon’a başvuru koşulları nelerdir?

Komisyon ile anlaşıp tazminat aldıktan sonra fazlaya dair isteklerim için dava açılabilir mi?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Trafik Kazaları Neticesinde Meydana Gelen Ölümler Nedeniyle İstenebilecek Diğer Zarar Kalemleri Nelerdir?

Manevi Tazminat Nedir? Kimler Talep Edebilir?

Yaralanma halinde kimler manevi tazminat talep edebilir?

Ölüm halinde kimler manevi tazminat talep edebilir?

Yargılama aşamasında kişinin talebi neleri kapsamaktadır?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Maddi Tazminat Talebi Belirsiz Alacak Davası Olarak İstenebilir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Taraf Olunan Dosyanın Aşamalarının Online Olarak Takibi Nasıl Yapılır?

Ceza Davasının Sonucunun Hukuk Davası Sonucuna Etkisi Nedir?

Ceza davasının sonucunun beklenmesinde hukuken zorunluluk var mıdır? Hâkimin takdirinde midir?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

İhtiyati Tedbir Nedir?

Dava Kabulü, Reddi Ve Kısmen Kabulü Ne Demektir?

Dava kabul edildiğinde hükmedilen tazminat miktarı nasıl tahsil edilir?

İcra Daireleri, İlamlı İcra Takibi, Haciz Nedir?

İlamlı icra takibi ne demektir?

Haciz ve icranın geri bırakılması kararı ne demektir?

Davalı borcu ödeyebilir veya temyize başvurup icra mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı getirebilir mi?

İcracının geri bırakılması kararı getirilmediği sürece mal varlıkları haciz edilerek tazminat miktarı tahsili mümkün mü?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Yargılama Giderleri Kim Tarafından Ödenir?

Davanın kısmen kabul edilip kısmen reddedilmesi halinde yargılama giderlerini kim, ne şekilde öder?

Kararı Kimlerin Temyiz Etme Hakkı Vardır?

Temyiz edilme koşulları ve süreci nasıldır?

Temyiz sürecinin infaza etkisi nedir?

İcranın geri bırakılması varsa kararın temyizi infaza nasıl etki eder?

Yargıtay'ın vermiş olduğu onama veya bozma kararının icraya etkisi nasıldır?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı nedir?

Veraset ilamı nasıl alınır?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalı?

Ölüm Aylığının bağlanması için nereye hangi belgelerle başvurulmalı?

Hak sahiplerine aylık bağlanması ne şekilde olmaktadır?

Ölüm aylığı hangi hallerde kesilir ve yeniden bağlanır?

Hak sahiplerine toptan ödeme yapılması, ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya ne şekilde olmaktadır?

Derleyen: Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı – Dündar Sır Hukuk Bürosu

Vasi Nedir Ve Vasi Tayin İşlemleri Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk

Arabuluculuk ne demektir?

Arabulucu kimdir?

Arabuluculuğun yararları nelerdir?

Arabulucuya nasıl başvurabilirim?

Ne zaman arabulucuya gidebilirim?

Arabuluculuk ücreti nedir?

Arabuluculuk süreci sonundaki anlaşma bağlayıcı mıdır?

Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş olur muyum?

Arabuluculuk merkezleri

Kaynak:hukukiyardim.gov.tr

Sulh Olmak Ne Demek

Neden sulh olayım?

Sulh olmak istersem dava da haksız olduğumu kabul etmiş olmaz mıyım ?

Davalar uzun sürer mi ?

Dava açmak masraflı mıdır?

Dava açmak kolay gerisi zor

Sulh olursam karşı taraf cayar mı ?

Sulh olun sonuca kolay ulaşın

Dava açmadan sulh olabilir miyim ?

Sulh olduğumda maddi avantajım nedir?

Tüm davalar sulh kapsamında mıdır?

Kaynak:hukukiyardim.gov.tr