#benimyerimeaffettiler

 

Trafik Mağdurları 

Trafik kazalarının etkilediği çok büyük bir kitle olan trafik mağdurlarıdır. Din, dil,ırk, yaş, cinsiyet ayırt etmeden, ölen, yaralanan, engelli kalan kalan ve geride kalanlar topluluğudur.
Son 10 yılda 76.000 fazla canımızı kaybettik. 3 milyona yakın insan ise yaralandı. Sevdiklerini kaybetmenin acısını, engelli kalmanın çaresizliğini yaşayan insan sayısını ise bilmiyoruz…
Sevdiğini kaybetme / engelli kalması acısıyla birliktelikte trafik mağdurları uzun yıllar süren zor yıpratıcı hukuki süreçler yaşamaktadır. Bu süreçler sonucunda verilen cezalar, yeni çıkan infaz kanunu hem mağdurları hem de kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.
İdari para cezası - ceza puanlarının artırılması,
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının artırılması
Ölümlü/ yaralanmalı trafik kazalarında üst sınırdan cezaların verilmesi gerekmektedir.

Ölümlü/ yaralanmalı trafik kazaları sonucunda ağır kusurlu durumlarda bile alt sınırdan ceza verilmesi, 2-5 yıl arasında cezaların taktir edilmesi ,hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezaların ertelenmesi /adli para cezasına çevrilmesi gibi yargılamada sanığın lehine kurumlar ile denetimli serbestlik gibi kurumlar yüzünden cezalar caydırıcı olmamaktadır.

Sevdiğini kaybetme / engelli kalma acısıyla birlikte her kurum ile ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalan, yıllarca adalet bekleyen trafik mağdurlarını yeni infaz kanunun kabul edilmesi derinden yaralamıştır. Nisan ayında yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçların koşullu salıvermeden yaralanma süresi 1/2 indirilmiş , denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartılmıştır. Buna göre trafik kazalarına bağlı bir suçta 6 yıl hapis cezası alan bir kimse ceza evinde bir kaç gün kaldıktan sonra tahliye olabilecektir.
 

Trafik Suçlarında Verilen Cezalar Yetersiz Daha Caydırıcı Cezalar İstiyoruz .

Trafikte Haklarım Derneği olarak tüm trafik mağdurları adına daha caydırıcı cezalar gelmesini istiyoruz. Asli kusurlu ölümlü kaza yapan sürücülere bile 18 eşit taksitle para cezası veriliyor.
Trafik suçlarındaki cezasızlık trafik kural ihlali yapan kişilere kötü örnek oluyor. Caydırıcı cezalar gelmediği sürece acı tablo ortadadır.
Türkiye’de trafik suçlarıyla ilgili ceza miktarları ile cezaların caydırıcılık niteliği arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi kapsamında;Cezaların yeterince caydırcı hale gelmesiyle uzun vadede trafik kazalarından kaynaklı ölüm/yaralanma oranın düşmesini büyük katkı sağlayacaktır.

Tüm Trafik Mağdurları Adına Affedilen Trafik Suçlularını Suçtan Zarar Görenler Olarak Affetmiyoruz! Trafik suçlarında verilen cezaların yetersizliği ,son infaz yasasının trafik suçlarına etkisi üzerine toplumsal ve hukuki farkındalık yaratmak için trafik mağdurlarıyla #benimyerimeaffettiler sosyal medya kampanyası başlattık. 

Haberdar Olmak için