KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER 

     2017

ØTrafikte %100 Yaşam Projesi  Paydaş Toplantısı 
Ø11. Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu 
Ø8.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
Ø8.Karayolu Güvenliği ile İlgili Sektörler Arası Üst Düzey Politika Diyaloğu Toplantısı - İntersectoral High Level Policy Dialog Meeting on Road Safety 
ØTrafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı – MEB 
Øİstanbul Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı - EGM 

ØAvrupa Sayıştayı (ECA) Toplantısı 

     2016

ØEGM – MEB - TÜSEKON – TŞÖF Toplantısı 
Ø7.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
ØAB IPA Strateji Belgesi STÖ Danışma Toplantısı 
ØAB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı 
ØMarmara Üniversitesi Markalar Zirvesi 
ØBeyoğlu Kent Konseyi 
ØBilgi Üniversitesi Gönüllü Müyüz? Paneli 

    2015

Ø6.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
Ø Trafikte Ortak Akıl Platformu 
ØWRI Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu 
ØAnadolu Vakfı Sosyal Girişimcilik Konferansı 
ØAB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı 
ØBilgi Üniversite Söyleşi
ØAnadolu Vakfı Sosyal Girişimci Gençler Eğitim Kampı  

Haberdar Olmak için