2024 - 2027 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI 

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki 441 Performans Göstergesinden 360'ının 2024-2027 döneminde de uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.
 

Ayrıca, 2023 yılı boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde 158 yeni performans göstergesi oluşturulmuş ve böylelikle toplamda 518 performans göstergesinden oluşan  "2024 - 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" , 01.01.2024 tarihi itibariyle yürütülmek üzere hazır hale getirilmiştir.

Hazırlanan 158 yeni performans göstergesinden 8 tanesi Trafikte Haklarım Derneği’nin önerisidir. "2024 - 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı"nda derneğimizin önerdiği performans göstergelerini dikkate alarak yer veren tüm trafik güvenliği paydaşlarına teşekkür ederiz. Detaylı bilgi için: https://guvenlitrafik.gov.tr/


PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖNERİLERİMİZ:

PG 4.9.1: Trafik kural ihlalleri ile idari yaptırımların miktarları ile bu yaptırımların caydırıcılık niteliği arasındaki ilişkinin araştırılması ve bu ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla AB ülkeleri ve trafik güvenliği bakımından üst sıralarda bulunan diğer ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri çerçevesinde gerekli çalışmaların tamamlanma oranı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): İçişleri Bakanlığı-Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Gelir İdaresi Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Trafikte Haklarım Derneği

PG 4.9.2: Trafik kazası neticesinde meydana gelen yaralanma ve ölümlere ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda bulunan hükümlerin caydırıcılık niteliğinin araştırılması ve bu niteliğinin güçlendirilmesi amacıyla AB ülkeleri ve trafik güvenliği bakımından üst sıralarda bulunan diğer ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri çerçevesinde gerekli çalışmaların tamamlanma oranı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Adalet Bakanlığı-Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı-Mevzuat Genel Müdürlüğü, İçişleri BakanlığıHukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
 •  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Trafikte Haklarım Derneği

PG 4.9.3: Adalete erişimin ve seri muhakeme esaslarına uygunluğun güçlendirilmesi amacıyla trafik kazası bilirkişilik sisteminin ele alınarak bilirkişi raporlarında standart oluşturulması dahil olmak üzere AB ülkeleri ve trafik güvenliği bakımından üst sıralarda bulunan diğer ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri çerçevesinde gerekli çalışmaların tamamlanma oranı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Adalet Bakanlığı-Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı-Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı-Mevzuat GenelMüdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Hakim ve Savcılar Kurulu
 •  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Trafikte Haklarım Derneği

PG 4.9.4: Adalet mesleği mensuplarına yönelik meslek içi eğitimlerde “trafik güvenliği”, “trafik suçları”, “adalet psikolojisinde trafik mağduru psikolojisi” vb. konularının müfredata eklenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanma oranı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Adalet Akademisi Başkanlığı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

PG 6.2.6: Engelli kişilerin kullanımına sunulan araçlardaki özel donanımların TSE standartlarına uygun olarak yapımının temin edilmesi amacıyla engelli araç sistemlerini üreten ve monte eden iş yerlerine yönelik yıllık piyasa denetim ve gözetim faaliyeti sayısı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, TÜVTÜRK

PG 7.1.11: Bedensel ve işitme engelli, ampute bireylere yönelik sürücü kurslarında verilen teorik ve direksiyon eğitiminin ve eğitici eğitimlerinin müfredatının oluşturulması konusunda yapılan çalışmaların tamamlanma oranı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Sürücü Eğitimcileri Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Trafikte Haklarım Derneği

PG 7.15.13: Ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan sürücü kusurlarının kamuoyuna iletişimine öncelik verilerek bu alanlarda tüm yol kullanıcılarının bilgilendirilmesine yönelik yürütülen yıllık bilgilendirme ve farkındalık çalışması sayısı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Trafikte Haklarım Derneğ

PG 7.15.16: Trafikte görme engelli bireylere yaklaşım üslubu, terminoloji sorunu, doğru yardım etme şekli (rehber tutuş), beyaz bastonun ve rehber köpeklerin önemi gibi konularda yürütülen bilgilendirme ve farkındalık çalışması sayısı

 • SORUMLU KURULUŞ(LAR): Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ(LAR): Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Trafikte Haklarım Derneği


TRAFİK GÜVENLİĞİ PAYDAŞLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI

 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • İletişim Başkanlığı
 • İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

            Adalet Bakanlığı

 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Dairesi Başkanlığına
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Mevzuat Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Adalet Akademisi

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 •             Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 •             Çalışma Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

 • Enerji Verimliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
 • Risk Analizi Genel Müdürlüğü
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Sinema Genel Müdürlüğü
 • Tanıtma Genel Müdürlüğü
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı

 • Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı

 • Personel Genel Müdürlüğü

            Sağlık Bakanlığı

            Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
 • Türk Standardları Enstitüsü

            Tarım ve Orman Bakanlığı

 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

Ticaret Bakanlığı

 • İthalat Genel Müdürlüğü
 • Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Başkanlığı
 • Haberleşme Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
 • Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı
 • Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

            Türk Kızılay Genel Müdürlüğü

           Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

            Nükleer Düzenleme Kurumu

            Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

            Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu

            Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası

            Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu

            Tüm Otobüsçüler Federasyonu

            Türkiye Basketbol Federasyonu

            Türkiye Belediyeler Birliği

            Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

            Türkiye Futbol Federasyonu

            Türkiye Noterler Birliği

            Türkiye Sigorta Birliği

            Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

            Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

            Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

            Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği

            Türkiye Bisiklet Federasyonu

            Türkiye Voleybol Federasyonu

            Türkiye Motosiklet Federasyonu

            Türkiye Ziraat Odaları Birliği

            TÜRKSAT A.Ş.

            TÜVTÜRK

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

• Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi

• Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi

• Türkiye İçecek Sanayi Meclisi

Sayısal Takograf Müdürlüğü

            ASELSAN

            HAVELSAN

            Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

           Otomotiv Sanayi Derneği

            Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği

            Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği

            Trafikte Haklarım Derneği

            Ulaşım Sistemleri Sanayicileri Derneği

            Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi

            Türk Havacılık Uzay Sanayii

            Otomotiv Teknoloji Platformu

            Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği

Haberdar Olmak için