Kurulduğumuz günden bu yana çeşitli kurumlar ve paydaşlarla yüzlerce toplantı ve etkinlik gerçekleştirdik.
İşte bazı önemli işbirlikleri ve katılımlar:
 

 

2020 - 2023 Yıllarında                                                                                                                                             

 

 • Cumhurbaşkanlığı
  Strateji ve Bütçe Başkanlığı  12. Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu: Ülkemizde trafik güvenliği için belirlenen politikalar, hedefler, eylem planları, yatırım öncelikleri, yasal ve kurumsal düzenlemeleri içeren rapor, 11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanmıştır.
 •  2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı
 • İçişleri Bakanlığı:

  • İçişleri Bakan Yardımcıları
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Dairesi
  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  • Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
  • İstanbul Valiliği
   • Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı
   • Trafik Haftası Toplantısı
  • İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
  • Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı
            Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu
   trafik güvenliği toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı & UNDP:

  • İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan Ankara ve İstanbul'daki toplantılar
  • Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu toplantıları
 • Milli Savunma Bakanlığı:

  • Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  • Türk Yıldızları Akrobasi Timi
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

  • Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı
  • İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı: Aşama II- Uygulama Planı” Projesi Lansmanı
 • Türkiye Belediyeler Birliği

 • İPA - Vizyon 2050 Ofisi:

  • İstanbul 2050 Vizyonu Strateji Belgesi hazırlığı çalışması kapsamında “Kentsel Durum Çalıştayları”

Trafik Güvenliği ile ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, belediyeler, kaymakamlarımız, STK temsilcileri ve gönüllü uzmanlar ile birçok toplantı gerçekleştirdik.

     2017- 2019 Yıllarında 

TBMM Trafik Komisyonu:

TBMM bünyesinde oluşturulan Trafik Komisyonu, Dilekçe Komisyonu altında faaliyet göstermekte olup, başkanı ve üyeleri milletvekillerimizden oluşmaktadır. Komisyon, düzenlediği toplantılarla trafikle ilgili önemli konuları ele almaktadır.

Dosya Haberler:Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla dosya haber çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı ATV röportajında trafik mağduru olarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca, Trafik Komisyonu raporu, Ocak 2018'de Milliyet Gazetesi'nde sürmanşet haber olarak yayımlanmıştır.

Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı bünyesindeki Kanunlar Genel Müdürlüğü, Ceza ve Özel Hukuk alanındaki tetkik hakimler ile düzenlenen toplantılarda trafikle ilgili hukuki konular ele alınmıştır.

EGM Trafik Daire Başkanlığı & Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Başkanlığı:ıÜst düzey yetkilileriyle yapılan toplantılarda trafik güvenliği konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Trafikte %100 Yaşam Projesi Paydaş Toplantısı: 2021-2030 Türkiye Karayolu Güvenliği Stratejisi'nin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu kurumları ve farklı sektörlerden birçok paydaş kurum katılmıştır.

11.Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu: Ülkemizde trafik güvenliği için belirlenen politikalar, hedefler, eylem planları, yatırım öncelikleri, yasal ve kurumsal düzenlemeleri içeren rapor, 11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanmıştır.

İller İdaresi Genel Müdürü ile Toplantı: Genel Müdür Ali Çelik ile gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliği ile ilgili konularda bilgi alışverişi yapılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü - İstanbul Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı:  İstanbul genelindeki trafik durumu değerlendirilmiş ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Trafikte %100 Yaşam Projesi İletişim Stratejileri Toplantıları: Projesi kapsamında gerçekleştirilen iletişim stratejileri toplantılarında, proje ile ilgili halka doğru iletişim stratejileri belirlenmiştir.

8. Karayolu Güvenliği ile İlgili Sektörler Arası Üst Düzey Politika Diyaloğu Toplantısı - WHO: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen toplantıda, karayolu güvenliği konusunda sektörler arası üst düzey politika diyaloğu gerçekleştirilmiştir.

8.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi:Trafik güvenliği konusunda düzenlenen sempozyum ve sergi etkinliğinde, sektördeki güncel gelişmeler ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Danışma Toplantısı: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen danışma toplantısında,sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve etkileşim konuları ele alınmıştır.

 

 2015 - 2016 Yıllarında

 • EGM – MEB - TÜSEKON – TŞÖF Toplantısı
 • Avrupa Sayıştayı (ECA) Toplantısı
  1. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
 • AB IPA Strateji Belgesi STÖ Danışma Toplantısı
 • AB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı
 • Marmara Üniversitesi Markalar Zirvesi
 • Beyoğlu Kent Konseyi Toplantıları
 • Bilgi Üniversitesi "Gönüllü Müyüz?" Paneli
  1. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
 • AB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı
 • Trafikte Ortak Akıl Platformu Toplantısı
 • WRI Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu
 • Anadolu Vakfı Sosyal Girişimcilik Konferansı
 • AB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı
 • Bilgi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri
 • Anadolu Vakfı Sosyal Girişimci Gençler Eğitim Kampı

Haberdar Olmak için