KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER 
 

Kurulduğumuz günden bu yana yüzlerce toplantıya katıldık. Katıldığımız toplantılardan bazıları:

 


2018 - 2019                                                                                                                                                              

ØTBMM Trafik Komisyonu :Dilekçe komisyonu altında kurulan trafik komisyonu  başkanı ve üyesi milletvekillerimiz ile toplantılar
Dosya Haberler: Trafik kazalarına farkındalık için dosya haber çalışmaları
Sabah & ATV ile «İçişleri Bakanı» trafik mağduru olarak ATV röportaj verdi.
Sürmanşet: Trafik Komisyonu raporumuz Ocak 2018 de Milliyet Gazetesinde  Sürmanşet haber

ØAdalet Bakanlığı:Kanunlar Genel Müdürlüğünden Ceza ve Özel Hukuk alanındaki tetkik hakimler ile yasal değişiklikler ile ilgili toplantı
Bilirkişi Daire başkanı ile toplantı

ØTrafikte %100 Yaşam Projesi Paydaş Toplantısı :Amaç 2021-2030 Türkiye  Karayolu Güvenliği Stratejisi’nin oluşmasında konusunda uzman kişilerin  fikirlerini almak ve stratejinin altyapısını oluşturmaktır. İçişleri Bakanlığı,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık  Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi  kamu kurumları ve farklı sektörlerden birçok paydaş kurum katılmıştır.

Ø11. Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu :Trafik Güvenliği için ülkemizde önümüzdeki beş yılda uygulanacak politikalar,  hedefler, eylem planları, yatırım öncelikleri, yasal ve kurumsal düzenlemelere  için rapor hazırlanmaktadır.

Ø​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı
ØTrafikte &100 Yaşam Karayolu Güvenliğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü Paydaş Toplantısı
ØTrafikte %100 Yaşam Projesi İletişim Stratejileri Toplantısı 

     2017

ØTrafikte %100 Yaşam Projesi  Paydaş Toplantısı 
Ø11. Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu 
Ø8.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
Ø8.Karayolu Güvenliği ile İlgili Sektörler Arası Üst Düzey Politika Diyaloğu Toplantısı - İntersectoral High Level Policy Dialog Meeting on Road Safety 
ØTrafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı – MEB 
Øİstanbul Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı - EGM 
ØAvrupa Sayıştayı (ECA) Toplantısı 

     2016

ØEGM – MEB - TÜSEKON – TŞÖF Toplantısı 
Ø7.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
ØAB IPA Strateji Belgesi STÖ Danışma Toplantısı 
ØAB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı 
ØMarmara Üniversitesi Markalar Zirvesi 
ØBeyoğlu Kent Konseyi 
ØBilgi Üniversitesi Gönüllü Müyüz? Paneli 

    2015

Ø6.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 
Ø Trafikte Ortak Akıl Platformu 
ØWRI Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu 
ØAnadolu Vakfı Sosyal Girişimcilik Konferansı 
ØAB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı 
ØBilgi Üniversite Söyleşi
ØAnadolu Vakfı Sosyal Girişimci Gençler Eğitim Kampı  

Haberdar Olmak için